Futbal

Futbal: Aby bol futbalista komplexný aj v hre musí ovládať základné schopnosti na ktorých sa pracuje každý deň na tréningoch bez ohľadu veku.

Vedenie lopty
- Herná činnosť jednotlivca pracovať s loptou na vytvorenie si priestoru pre prihrávku

Prihrávka
- Prihrávka po zemi
- Prihrávka vzduchom

Spracovanie - prvý dotyk
- Spracovanie po prihrávke po zemi
- Spracovanie po prihrávke vzduchom

Zakončenie
- Zakončenie po individuálnom presadení sa
- Zakončenie po prihrávke po zemi
- Zakončenie po prihrávke vzduchom

Naše motto je:


Nezáleží na tom, či máte štýl,
povesť alebo peniaze.
Pokiaľ nemáte dobré srdce,
nemáte žiadnu cenu.

Organizujeme:

Deň futbalových zručností
Mikulášsky deň
Letné tábory
Zimné sústredenia
Zbierky pre ľudí v núdzi


Preto budeme radi ak sa 
k nám pripojíte.

Webhosting zadarmo poskytuje

websupport

Kuli sports academy logo