Atletika

Rozvoj a zdokonaľovanie atletickej prípravy.