Gymnastika

Rozvoj a zdokonaľovanie gymnastickej prípravy.